VÆRD AT VIDE

Begreber og ord der er rare at kende til:

Debitor – nogen skylder dig penge = det du sælger.

Kreditor – dem der har lånt dig penge = det du køber.

Kassekladde – viser, hvor mange penge der går ind dagligt, og hvor mange penge, der ryger ud af kassen dagligt.

Købsmoms – kaldes også indgående moms = moms af det du køber

Salgsmoms – kaldes også udgående moms = moms af det du sælger

Momsindberetning – Salgsmoms trækkes fra købsmoms. Er resultatet med minus foran beløbet skal du have penge tilbage, er der plus foran beløbet, skal du betale penge.

Postering el. poster – linjer i bogføringen/kassekladden.

 

Årsrapporter og regnskaber

Det er Erhvervsstyrelsen der administrerer årsregnskabsloven. Det vil sige, at styrelsen forbereder forslag til ændringer af loven og fortolker og vejleder om årsregnskabsloven.

Styrelsen sørger også for offentliggørelse af virksomhedernes årsrapporter.

Årsregnskabsloven regulerer bestemmelserne for årsrapporter, herunder reglerne for udarbejdelse og indsendelse af årsrapporter for en lang række virksomhedstyper.

Erhvervsstyrelsen påser, at årsregnskabsloven overholdes og kan derfor pålægge virksomheder at følge årsregnskabsloven og dens bekendtgørelser.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde pålægge virksomhedsledelsen afgifter eller tvangsbøder, og i særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen oversende virksomheden til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

 

Indberetningsfrister for moms:

Halvårsafregning 2022 – Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode:

Skal være indberettet og betalt senest:

2. halvår 2021
1. halvår 2022
2. halvår 2022

01.03.2022
01.09.2022
01.03.2023

 

Kvartalsafregning 2022 – Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode:

Skal være indberettet og betalt senest:

3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022

01.12.2021
01.03.2022
01.06.2022
01.09.2022
01.12.2022
01.03.2023

 

Månedsafregning 2022 – Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode:

Skal være indberettet og betalt senest:

12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022

25.01.2022
25.02.2022
25.03.2022
25.04.2022
25.05.2022
27.06.2022
15.08.2022
25.08.2022
26.09.2022
26.10.2022
25.11.2022
27.12.2022
25.01.2023

 

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning. I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Du kan læse om frister for indberetning af EU-salg uden moms 2021/22 på SKATs hjemmeside

Frister for A-skat og am-bidrag

Dine frister for at indberette og betale afhænger af, hvordan virksomheden eller organisationen er registreret:

  • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
  • Lille og mellemstor virksomhed (SMV): am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor (SMV). Du finder registreringsbeviset under Profil > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Frister for store virksomheder

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (store virksomheder)

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder.

Indberetningsfristerne ændres ikke. Læs mere på skat.dk/corona

De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:

Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

Maj 2021

31. maj 2021

15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021)

Juni 2021

30. juni 2021

17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021)

Juli 2021

30. juli 2021

30. juli 2021

August 2021

31. august 2021

31. august 2021

September 2021

30. september 2021

30. september 2021

Oktober 2021

29. oktober 2021

29. oktober 2021

November 2021

30. november 2021

30. november 2021

December 2021

30. december 2021

30. december 2021

Januar 2022

31. januar 2022

31. januar 2022

Februar 2022

28. februar 2022

28. februar 2022

Marts 2022

31. marts 2022

31. marts 2022

April 2022

29. april 2022

29. april 2022

Maj 2022

31. maj 2022

31. maj 2022

Juni 2022

30. juni 2022

30. juni 2022

Juli 2022

29. juli 2022

29. juli 2022

August 2022

31. august 2022

31. august 2022

September 2022

30. september 2022

30. september 2022

Oktober 2022

31. oktober 2022

31. oktober 2022

November 2022

30. november 2022

30. november 2022

December 2022

30. december 2022

30. december 2022

Frister for små og mellemstore virksomheder (SMV)

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (små og mellemstore virksomheder)

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for små og mellemstore virksomheder. Indberetningsfristerne ændres ikke. Læs mere på skat.dk/corona

De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:

Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

April 2021

10. maj 2021

27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021)

Maj 2021

10. juni 2021

31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021)

Juni 2021

12. juli 2021

12. juli 2021

Juli 2021

10. august 2021

10. august 2021

August 2021

10. september 2021

10. september 2021

September 2021

11. oktober 2021

11. oktober 2021

Oktober 2021

10. november 2021

10. november 2021

November 2021

10. december 2021

10. december 2021

December 2021

17. januar 2022

17. januar 2022

Januar 2022

10. februar 2022

10. februar 2022

Februar 2022

10. marts 2022

10. marts 2022

Marts 2022

11. april 2022

11. april 2022

April 2022

10. maj 2022

10. maj 2022

Maj 2022

10. juni 2022

10. juni 2022

Juni 2022

11. juli 2022

11. juli 2022

Juli 2022

10. august 2022

10. august 2022

August 2022

12. september 2022

12. september 2022

September 2022

10. oktober 2022

10. oktober 2022

Oktober 2022

10. november 2022

10. november 2022

November 2022

12. december 2022

12. december 2022 

December 2022

17. januar 2023

 17. januar 2023

 

Tjek om du har fået nye frister i slutningen af november

I november beregner SKAT, om din virksomhed skal ændre registrering pga. højere eller lavere beløb for am-bidrag og A-skat i forhold til sidste år. Hvis de ændrer din virksomheds registrering, får du nye indberetnings- og betalingsfrister *

* [alle informationer og frister er hentet fra SKATs hjemmeside pr. februar 2022]

Årsrapporter

Du kan læse uddybende information om indberetning af årsrapporter, krav til indhold, frister, afgifter m.m. på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Regnskaber

Du kan også læse mere om regler i forbindelse med virksomhedens regnskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Kontakt mig allerede i dag og få et uforpligtende tilbud.

* er obligatoriske felter

Lene Grønbæk, LG Bogføringsservice
Nattergalevej 10 - 8362 Hørning
Telefon: 60 56 77 38
CVR-nr. 39848686
Privatlivspolitik