LG Bogføringsservice hjælper dig med alt indenfor bogføring af finansbilag, samt debitor og kreditorstyring.

Vi starter med et uforpligtende møde, hvor vi afklarer hvad din virksomheds behov er.
Vi finder ud af hvilken type ydelse der er bedst for dig.

LG Bogføringsservice hjælper dig med alt indenfor bogføring af finansbilag, samt debitor og kreditorstyring.

Vi starter med et uforpligtende møde, hvor vi afklarer hvad din virksomheds behov er.
Vi finder ud af hvilken type ydelse der er bedst for dig.

– Dette møde er helt gratis.

 

Den nystartede

Er du en nystartet virksomhed kan jeg tilbyde dig en pris pr. time på 300,00 de første 3 måneder. Herefter er prisen pr. time 330,00.

Månedsvis afstemning

Månedsvis afstemning af kassekladde med bankkontoudtog. Det betyder at jeg skal have et bankkontoudtog af dig i excel, dette kontoudtog henter jeg ind i dit regnskab og foretager efterfølgende afstemningen mellem din bank og faktiske udgifter og indtægter i kassekladden. Kassekladden bogføres herefter og du kan se resultatet i din balance.

moms- og/eller lønsumsopgørelse og indberetning

Jeg kontrollerer at alt er bogført med korrekt momsangivelse, laver momsopgørelsen, trækker momsrapporten der skal bruges til indberetning af momsen hos SKAT. Udtræk og beregning af lønsum. Indberetter til SKAT hvis ønsket.

Bogføringsrelaterede opgaver

Med bogføringsrelaterede opgaver menes den daglige bogføring af bilag i kassekladde, indskanning af bilaget som vedhæftes posteringen i kassekladden. Jeg modtager bilagene enten ved at du kigger forbi mit kontor, får dem leveret til min adresse, sender dem pr. mail, en fælles løsning i skyen, eller du uploader bilagene direkte i regnskabssystemet.

fakturering samt rykkerprocedure

Det er vigtigt for dig at du får faktureret dine kunder for dine produkter og ydelser. Jeg anbefaler at der faktureres løbende, så vil der være et godt flow mellem dine udgifter og indtægter. Det er også en god idé at du ikke har for lang betalingsfrist.

For at sikre at der kommer penge i kassen er det vigtigt at du får rykket dem der ikke betaler til tiden. Dette kan jeg være med til at styre for dig, jeg kontakter kunden mundtligt og/eller skriftligt og sikrer efterfølgende at indbetalingen bliver bogført som indtægt.

Har du opgaver indenfor lønindberetning eller andet som du gerne vil have hjælp til at løse, så tager vi en snak om dette og finder løsningerne for dig.

Hvis andet ikke er angivet eller aftalt er timeprisen 330,00.

Alle priser er ekskl. 25% moms

Betalingsbetingelser: 8 dg. netto

Fakturering minimum ½ time

Få et uforpligtende tilbud på bogføring

Som en del af vores bogføringsservice får du bl.a. rykkerprocedure, bankafstemning og resultatopgørelse.