LG Bogføringsservice hjælper dig med alt indenfor bogføring af finansbilag, samt debitor og kreditorstyring.

Vi starter med et uforpligtende møde, hvor vi afklarer hvad din virksomheds behov er.
Vi finder ud af hvilken type ydelse der er bedst for dig.

LG Bogføringsservice hjælper dig med alt indenfor bogføring af finansbilag, samt debitor og kreditorstyring.

Vi starter med et uforpligtende møde, hvor vi afklarer hvad din virksomheds behov er.
Vi finder ud af hvilken type ydelse der er bedst for dig.

– Dette møde er helt gratis.

 

Den nystartede

Er du en nystartet virksomhed kan jeg tilbyde dig en pris pr. time på 250,00 de første 3 måneder. Herefter er prisen pr. time 300,00.

Månedsvis afstemning

Månedsvis afstemning af kassekladde med bankkontoudtog. Det betyder at jeg skal have et bankkontoudtog af dig i excel, dette kontoudtog henter jeg ind i dit regnskab og foretager efterfølgende afstemningen mellem din bank og faktiske udgifter og indtægter i kassekladden. Kassekladden bogføres herefter og du kan se resultatet i din balance.

momsopgørelse og indberetning

Jeg kontrollerer at alt er bogført med korrekt momsangivelse, laver momsopgørelsen, trækker momsrapporten der skal bruges til indberetning af momsen hos SKAT.

Bogføringsrelaterede opgaver

Med bogføringsrelaterede opgaver menes den daglige bogføring af bilag i kassekladde, indskanning af bilaget som vedhæftes posteringen i kassekladden. Jeg modtager bilagene enten ved at du kigger forbi mit kontor, får dem leveret til min adresse, sender dem pr. mail eller vi kan lave en fælles løsning i skyen.

fakturering samt rykkerprocedure

Det er vigtigt for dig at du får faktureret dine kunder for dine produkter og ydelser. Jeg anbefaler at der faktureres løbende, så vil der være et godt flow mellem dine udgifter og indtægter. Det er også en god idé at du ikke har for lang betalingsfrist.

For at sikre at der kommer penge i kassen er det vigtigt at du får rykket dem der ikke betaler til tiden. Dette kan jeg være med til at styre for dig, jeg kontakter kunden mundtligt og/eller skriftligt og sikrer efterfølgende at indbetalingen bliver bogført som indtægt.

Har du opgaver indenfor administration og lønindberetning eller andet som du gerne vil have hjælp til at løse, så tager vi en snak om dette og finder løsningerne for dig.

Hvis andet ikke er angivet eller aftalt er timeprisen 300,00.

Alle priser er ekskl. 25% moms

Betalingsbetingelser: 8 dg. netto

Fakturering minimum ½ time

Få et uforpligtende tilbud på din opgave

Udfyld formularen, så modtager du et tilbud på mail eller telefon inden længe.